Лицензи

Фирма “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е лизензирана по ISO 9001 : 2015

Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции, продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност.

Фирма “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е лизензирана по ISO 45001 : 2018

Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции, продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност.

Политика по управление – политиката по управление на “БГ Пожарна Безопасност” ЕООД е насочена към следните дейности:

Проектиране, монтаж, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове. Сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители и други стоки за пожарна безопасност. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност на обекти. Проектиране по част пожарна безопасност и огнезащита на конструкции. Продажба на пожарна техника, одеяла, шлангове и други стоки за пожарна безопасност.

Разрешение № 734/07.07.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР: “сервизно обслужване на противопожарни уреди” на територията на Република България.

Разрешение № 721/07.07.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР: “поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоражения” на територията на Република България.

Разрешение № 668/05.06.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР: “противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти” на територията на Република България.