Разрешение № 668/05.06.2017

Разрешение

Разрешение № 668/05.06.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР: “противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти” на територията на Република България.