Разрешение № 721/07.07.2017

Разрешение

Разрешение № 721/07.07.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР:  “поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоражения” на територията на Република България.