Разрешение № 734/07.07.2017

Разрешение

Разрешение № 734/07.07.2017 за осъществяване на следните дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗМВР: “сервизно обслужване на противопожарни уреди” на територията на Република България.